جشن عصای سفید

عمو فرشید برای روشندلان عزیز برنامه بزرگسال را در قالب یک برنامه شاد برگزار خواهد کرد

دیدگاه خود را بیان کنید