مجری جنگ شادی

در بهمن ماه سال جاری عمو فرشید به همراه مهیار مجیب (عمو نیما پنگول) و گروه حامی 5 روز جنگ در منطقه غرب و شرق تهران برگزار خواهد کرد

دیدگاه خود را بیان کنید