اجرای برنامه رعد

عمو فرشید برنامه رعد را در پارک ایران زمین در اواخر هفته اجرا خواهد کرد این برنامه با مشارکت شهرداری انجام میگردد

دیدگاه خود را بیان کنید