نمايش هيس

عمو فرشيد نمايش هيس را كه ويژه كودك و نوجوان است به زودي به اجرا مي برد.نويسنده و كارگرداني اين نمايش بر عهده ايشان است.

دیدگاه خود را بیان کنید