تدوین ترانه های کودک

عمو فرشید به همراه گروه اجرایی مجموعه ترنه های خود را در بیست و سه سال فعالیت در این عرصه گردآوری کرده و تا آذر ماه سال جاری به فروش خواهد رساند

دیدگاه خود را بیان کنید