برنامه خيريه

در اواسط ماه جاري عمو فرشيد در افجه در نزديكي تهران برنامه خيريه براي دانش آموزان اجرا كرد

دیدگاه خود را بیان کنید