افتتاحیه مهد کودک

عمو فرشید مهد کودکی دیگر را در شرق تهران افتتاح خواهد کرد 

دیدگاه خود را بیان کنید