مجری برنامه خیریه

عمو فرشید در این ماه تولد گروهی برای کودکان کار منطقه پاکدشت را اجرا کرد

دیدگاه خود را بیان کنید