شاعر ترانه های کودک

ازعمو فرشید در برنامه ای به واسطه سالها ترانه ماندگار برای کودکان تجلیل شد

دیدگاه خود را بیان کنید