افتتاحیه مرکز زبان پارسی

عمو فرشید مجری افتتاحیه دیگر برای آموزشگاه زبان بود

دیدگاه خود را بیان کنید