مجری برنامه خیریه

عمو فرشید برای کودکان کار منطقه شوش و حومه آن برنامه ای شاد را اجرا کرد

دیدگاه خود را بیان کنید