چاپ کتاب شعر

عمو فرشید دومین کتاب شعر خود را چاپ خواهد کرد این اثر مجموعه ای از دلنوشته های ایشان است که حاصل شش سال جمع آوری نوشته های مجری و نویسنده و کارگردان نمایش است

دیدگاه خود را بیان کنید