مجری جشن ستاره های سینا

عمو فرشید در این هفته در برنامه رسمی آموزش پرورشی از دانش آموزان برتر تقدیر شده به روی صحنه رفت

دیدگاه خود را بیان کنید