مجری برنامه آموزش و پرورش

عمو فرشید در یکی از سالنهای اموزش و پرورش برنامه اجرا خواهد کرد این برنامه اول اسفند برای دبیرستانیها اجرا خواهد شد

دیدگاه خود را بیان کنید