برگزاری کارگاه خلاقیت

عمو فرشید در سه روز متوالی در اواخربهمن ماه سال جاری کارگاه خلاقیت خود را در شمال تهران برگزار خواهد کرد

دیدگاه خود را بیان کنید