نویسندگی نمایشنامه

در سال جدید کتاب نمایشنامه های کوتاه عمو فرشید به چاپ میرسد این مجموعه نفیس برای کودکان نوشته شده که روزهای پایانی آن را طی می کند

دیدگاه خود را بیان کنید