ورکشاپ بازیگری

عمو فرشید در ماه گذشته ورکشاپ بازیگری برای کودکان مدرسه ای 11 تا 14 سال را برگزار کرد

دیدگاه خود را بیان کنید