مجری جشن نوروز

عمو فرشید مجری باسابقه کودک که امار بیشترین اجرای برنامه نوروزی را دارد پکیج نوروزی خود را با تمامی امکانات از پیش از اجرا (آماده سازی کودکان) برگزار و اجرا خواهد کرد

تلفن رزرو برنامه:09353010007

دیدگاه خود را بیان کنید