نویسندگی و کارگردانی نمایش

عمو فرشید یک نمایش کودک را به شکل پست مدرن نویسندگی و کارگردانی کرد این نمایش بزودی اجرا خواهد شد و اطلاعات مربوط به آن در سایت قرار خواهد گرفت

دیدگاه خود را بیان کنید