مجری برنامه رویای شیرین

عمو فرشید و گروهش برنامه ای مناسبتی با نام رویای شیرین را برگزار کرد

دیدگاه خود را بیان کنید