مجري برنامه شروع سال تحصيلي و مهر

اجراي برنامه اي شاد و مفرح با گروه هنري براي شروع سال تحصيلي جديد و مهرماه /در صورت امكان اجرا در روزهاي رزرو نشده تا اين تاريخ با شماره ٠٩٣٥٣٠١٠٠٠٧ برنامه خود را رزرو نماييد

دیدگاه خود را بیان کنید