مجموعه برنامه هاي تبليغاتي

عمو فرشيد مثل هر سال برنامه هاي متعددي براي تبليغات مراكز آموزشي در بوستانهاي شهر تهران در شهريور ماه اجرا خواهد كرد

دیدگاه خود را بیان کنید