افتتاح كانون زبان

عمو فرشيد كانون زبان هستي مهر را در شمال تهران افتتاح كرد اين برنامه در اواخر مرداد اجرا شد

دیدگاه خود را بیان کنید