مجري شهرداري

عمو فرشيد برنامه نمايشگاهي براي شهرداري منطقه يك را در اواسط مرداد ماه اجرا كرد

دیدگاه خود را بیان کنید