مجري برنامه كودكان پارسي

عمو فرشيد برنامه اي ويژه با گروه هنري خود با نام كودك پارسي براي عموم اجرا كرد.اين برنامه مرداد ماه انجام گرديد

دیدگاه خود را بیان کنید