مجري برنامه كودكان كار

عمو فرشيد در اواخر فروردين در يكي از سالنهاي خارج از شهر تهران براي كودكان برنامه اجرا كرد

دیدگاه خود را بیان کنید