اجراي برنامه تركيبي

عمو فرشيد مجري برنامه اي تركيبي بود اين برنامه با حضور هنرمندان مطرح كشور و در سالن يكي از بيمارستانهاي تهران انجام گرفت

دیدگاه خود را بیان کنید