افتتاح خانه بازی در سرای محله

در اواسط بهمن عمو فرشید خانه بازی را در شرق تهران افتتاح خواهد کرد در این مرکز فعالیتهای آموزشی نیز صورت می گیرد

دیدگاه خود را بیان کنید