مجري همايش

مجري همايش

مجري همايش

در اواسط آذر عمو فرشيد همايشي در تهران را اجرا و مديريت كرد

دیدگاه خود را بیان کنید