اجرا در آموزشگاه زبان

اجرا در آموزشگاه زبان

اجرا در آموزشگاه زبان

در هفته دوم آبان عمو فرشيد اجراي شاد و آموزشي دو زبانه خواهد داشت اين سومين تجربه برنامه به دو زبان است

دیدگاه خود را بیان کنید