افتتاح مدرسه و مهد كودك

افتتاح مدرسه و مهد كودك

افتتاح مدرسه و مهد كودك

عمو فرشيد در اوايل مهر يك مهد و يك مدرسه را در منطقه ظفر افتتاح خواهد كرد

دیدگاه خود را بیان کنید