برگزاری کلاسهای بازیگری

برگزاری کلاسهای بازیگری

برگزاری کلاسهای بازیگری

در ترم تابستانی عمو فرشید همچون سالهای گذشته بازیگری را در آموزشگاههای مربوطه دایر خواهد کرد

دیدگاه خود را بیان کنید