اجرا در مهر ویلا

اجرا در مهر ویلا

اجرا در مهر ویلا

عمو فرشید در اواخر اردیبهشت برنامه ای برای آموزش و پرورش کل اجرا خواهد کرد این برنامه در مهر ویلای کرج برگزار می شود و در سالن آموزش و پرورش و کلیه مسئولین در این برنامه شرکت دارن

دیدگاه خود را بیان کنید