واگذاري ترانه به شركت سازنده تبليغاتي

پنجمين شركت وسايل بازي ترانه اي ديگر از عمو فرشيد را خريداري كرد.پيش از اين به غير از شركتهاي سازنده لوازم بازي كانون پرورشي كودكان و موسساتي كه در خدمت كودكان ميباشد آهنگها را خريداري كرده اند

دیدگاه خود را بیان کنید