عمو فرشید در فرهنگسرا

عمو فرشید در هفته اول آذر ماه در بلوار کاوه اجرای برنامه داشت

عمو فرشید در هفته اول آذر ماه در بلوار کاوه اجرای برنامه داشت

 عمو فرشید در هفته اول آذر ماه در بلوار کاوه اجرای زیبا و با شکوهی برنامه داشت

دیدگاه خود را بیان کنید